Laatste nieuws:

Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 per 1 januari 2018
Met deze wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 is een uitwerking gegeven aan de specifieke regelgeving voor drijvende bouwwerken. Verder is de bepalingsmet... lees meer...

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 januari 2018
Met deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 wordt specifieke regelgeving voor drijvende bouwwerken ingevoerd. Verder wordt een invulling gegeven aan de voorschr... lees meer...

Aanbieding ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen
Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit omgevingsrecht en het Besluit uitvoer... lees meer...

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2017
Op 11 januari is een ontwerpbesluit betreffende wijzigingen van Bouwbesluit 2012 aan de Tweede Kamer voorgelegd. Met deze wijzigingen zal Bouwbesluit 2012 worde... lees meer...

Resultaten consultatie en toetsing ontwerp-AMvB's Omgevingswet
De vier ontwerp-AMvB's zijn tussen 1 juli en 16 september jl. via internetconsultatie breed opengesteld voor reacties vanuit de samenleving. In totaal hebben zo... lees meer...