Laatste nieuws:

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2017
Op 11 januari is een ontwerpbesluit betreffende wijzigingen van Bouwbesluit 2012 aan de Tweede Kamer voorgelegd. Met deze wijzigingen zal Bouwbesluit 2012 worde... lees meer...

Resultaten consultatie en toetsing ontwerp-AMvB's Omgevingswet
De vier ontwerp-AMvB's zijn tussen 1 juli en 16 september jl. via internetconsultatie breed opengesteld voor reacties vanuit de samenleving. In totaal hebben zo... lees meer...

Beantwoording schriftelijke vragen Tweede Kamer over het ontwerp Besluit bouwwerken leefomgeving
Hierbij ontvangt u mede namens de Minister van Wonen en Rijksdienst de antwoorden op de door u gestelde vragen. De volgende stap is de door uw Kamer gevraa... lees meer...

Bouwbesluit wordt Besluit bouwwerken leefomgeving
De 117 AMvB’s in het huidige omgevingsrecht worden met de introductie van de Omgevingswet – naar verwachting in 2018 – teruggebracht naar vier... lees meer...

Wijzigingen Bouwbesluit per 1 juli 2015
Met dit wijzigingsbesluit op het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften gegeven met betrekking tot de deregulering van de woonfunctie voor particulier eigendom, de... lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief:

E-mailadres
Aanmelden Afmelden