Laatste nieuws:

Wijzigingen Bouwbesluit per 1 juli 2019
Op 1 juli 2019 is het Asbestverwijderingsbesluit 2005 gewijzigd. Het doel van de wijzigingen is allereerst het operationaliseren van het landelijk asbestvolgsys... lees meer...

Wijziging Bouwbesluit 2012 per 3 november 2018
Op 2 november 2018 heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een wijziging van het Bouwbesluit 2012 gepubliceerd. Met deze wi... lees meer...

Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 per 1 januari 2018
Met deze wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 is een uitwerking gegeven aan de specifieke regelgeving voor drijvende bouwwerken. Verder is de bepalingsmet... lees meer...

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 januari 2018
Met deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 wordt specifieke regelgeving voor drijvende bouwwerken ingevoerd. Verder wordt een invulling gegeven aan de voorschr... lees meer...

Aanbieding ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen
Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit omgevingsrecht en het Besluit uitvoer... lees meer...